Reklama
A A A

Przykłady konstrukcji zawieszeń

z reguły stosuje się niezależne zawie- szenie przednich' kół. Bardzo często stosuje się także niezależne zawiesze­nie tylnych kół. Zależne zawieszenie tylnych kół ma zastosowanie tylko w samochodach osobowych ze sztywnymi tylnymi mostami napędowymi. Przykładem takiego rozwiązania jest tylny most napędowy samochodu Pol­ski Fiat 125p (rys. 16.24a) zawieszony na dwóch podłużnych resorach pió­rowych. Resory, składające się z czterech piór, mocowane są do nadwozia na sworzniach — w przedniej części, oraz na wieszakach — w tylnej. W skład elementów zawieszenia wchodzą tu ponadto dwa amortyzatory te­leskopowe oraz gumowe resory pomocnicze mocowane do elementów noś­nych nadwozia. Na rys. 16.246 przedstawiono inny sposób zawieszenia zależnego tylnego mostu napędowego samochodu osobowego. Elementami sprężystymi są tu sprężyny śrubowe współpracujące z podłużnymi wahaczami. Ponie­waż sprężyny nie przenoszą sił poprzecznych do ich osi, most prowadzony jest przez dwa drążki reakcyjne przenoszące siły wzdłużne oraz drążek re­akcyjny poprzeczny (tzw. drążek Panharda) przenoszący na nadwozie siły boczne działające na koła. Przykłady niezależnego zawieszenia tylnych kół napę­dzanych przedstawiono na rys. 16.25 oraz na rysunkach 16.10 i 14.206. We wszystkich tych przypadkach elementami sprężystymi są sprężyny śru­bowe, a siły wzdłużne i poprzeczne przenoszone są przez wahacze i drążki reakcyjne. W zawieszeniach tego typu najczęściej stosuje się wahacze skośne. Niezależne zawieszenia tylnych kół nienapędzanych przedstawiono na rys. 16.26 oraz na rysunkach 15.3 i 16.12. Zawieszenie samochodu Volkswagen K70 (rys. 16.26) składa się z wahaczy skośnych oraz sprężyn śrubowych, wewnątrz których znajdują się amortyzatory. W samochodzie FIAT 128 (Zastawa 101) — rys. 15.3 — elementem sprężystym rybiego zawieszenia jest poprzeczny resor piórowy. Natomiast w Simce 1100 (rys. 16.12) zastosowano drążki skrętne, współ­pracujące z wahaczami wleczonymi. Niezależne zawieszenie przednich kół napędzanych ilustrują rysunki 16.27 oraz 14.20a. Na rys. 16.27