Reklama
tłumiki ursus
A A A

Sztywne osie nienapędzane

Omówione w p. 3.2.5 mosty napędowe stanowią osie, których koła są napędzane. Przenoszą one część ciężaru samochodu, siły wzdłużne (hamowanie) i boczne (jazda na zakręcie) oraz doprowadzają napęd do kół. Osie nienapędzane nie przenoszą napędu, lecz także przejmują przypadającą na nie część ciężaru samochodu. Osie nienapędzane nazywamy osiami nośnymi. Przednie osie nośne są typowe dla samochodów ciężarowych i autobusów (rys. 3.39). Oś składa się z belki 1, z reguły odkutej ze stali, oraz ze zwrotnic 2, połączonych sworzniami 3 z belką. Na czopach 4 zwrotnic są osadzone łożyska toczne, na których obracają się piasty kół przednich. Zwracanie kół przednich samochodu polega na obracaniu zwrotnic wokół sworzni. Typowe rozwiązanie konstrukcyjne osi przedniej samochodu ciężarowego przedstawia rys. 3.40. Piasta 5 koła jest osadzona na czopie 4 zwrotnicy 3 za pośrednictwem dwóch łożysk stożkowych 6. Sztywne osie nienapędzane mogą być także stosowane jako osie tylne, w przypadkach gdy w samochodzie zastosowano zblokowany układ napędowy z napędem przednim. Osie takie mają zwykle postać rury z wspawanymi na końcach czopami, na których, za pośrednictwem łożysk tocznych, są zamocowane piasty kół tylnych.