Reklama
A A A

Zamienniki środków smarnych w krajach demokracji ludowej

Biorąc pod uwagę możliwości eksploatacji samochodów FSO War­szawa również i poza granicami kraju w związku z wyjazdami tury­stycznymi lub wyjazdami służbowymi na dłuższy okres, konieczna sta­je się znajomość zamienników polskich środków smarnych dostęp­nych na rynku zagranicznym. W przypadku wyjazdów turystycznych, które w większości odby­wają się do krajów demokracji ludowej, można spotkać się z taką ko­niecznością przy wykonywaniu naprawy silnika, skrzynki biegów lub innego zespołu, który pracuje w kąpieli olejowej. Tego rodzaju przy­padki można zaliczyć do sporadycznych. Przy wyjazdach na dłuższy okres znajomość tego tematu stanie się warunkiem prawidłowej eksploatacji samochodu. W obu przypadkach należy zawsze pamiętać, że przy zmianie gatunku oleju należy zespół wypłukać tym gatunkiem oleju, który następnie będzie użyty do eksploatacji. Zamienniki środków smarnych podano w tablicy 2—10.